Çiçekli Bitkilerde Üreme Hücrelerinin Oluşumu

tarafından
140
Çiçekli Bitkilerde Üreme Hücrelerinin Oluşumu

Polen Üretimi: Erkek organda oluşur. Erkek organın başçık kısmında bulunan polen ana hücresi mayoz bölünme geçirir. Bunun sonucunda dört adet haploit kromozomlu mikrospor hücresi oluşur.Her bir mikrospor hücresinin çekirdeği mitoz bölünme geçirerek ikişerli çekirdekli gruplar halinde toplamda dört adet polen meydana gelir. Her polen şekil ve renk bakımından birbirinden farklıdır. Fakat yapısında genel olarak vejatatif ve generatif çekirdek olmak üzere iki farklı tip çekirdek bulundurur. Vejatatif çekirdek tozlaşmadan hemen sonra polen tüpünün oluşmasını sağlar. Generatif çekirdek ise polen tüpü oluştuktan sonra mitoz bölünme geçirir. Mitoz bölünme sonucunda iki adet sperm çekirdeği meydana gelir.

Yumurta Üretimi: Dişi organda oluşur. Dişi organın yumurta kısmındaki yumurta ana hücresi mayoz bölünme geçirir. Bunun sonucunda üç tanesi kutup hücreleri adında küçük olarak ve bir tanesi de makrospor adında büyük olarak dört adet hücre oluşur. Kutup hücrelerinde sitoplazma az olduğu için bu hücreler kısa bir süre sonra kaybolur. Makrospor hücresinde ise üç mitoz bölünme gerçekleşerek sekiz çekirdek taşıyan embriyo kesesi meydana gelir. Bu sekiz çekirdeğin üçü antipod çekirdek, ikisi polar çekirdek, ikisi sinerjit çekirdek ve biri de yumurtadır. Embriyo kesesinin içinde bulunan antipod çekirdekler döllenmeden hemen sonra kaybolur. Polar çekirdekler kaynaşarak sekonder çekirdeğe çekirdeğe dönüşür. Sekonder çekirdek döllenme olayına katılarak tohumdaki endospermi oluşturur. Sinerjit çekirdekler ise yumurta hücresine destek olarak yumurtanın beslenmesine yardımcı olur. Daha sonra yumurta hücresi döllenerek tohumdaki embriyoyu oluşturur.