Son Haberler
Ana Sayfa / Bitki Haberleri / Gurmar otu Nedir?

Gurmar otu Nedir?

Gymnema Sylvestre Bitkisi Nedir?
Gurmar Nedir? GymnemaSylvestre bitkisi ya da bir diğer bilinen adıyla Gurmar ve Meshashringi,(hintçede anlamı şeker yokeden’dir) yüzyıllardır Ayurveda tıbbında şekermetabolizmasını düzenlemek için kullanılır. Gymnema, glukozu azaltmaözelliklerine sahip, gymnemic asit, quercitol, lupeol, ß-amyrin ve stigmasteroliçerir. Bu asitler, doğada anti-diyabetik ve anti-enflamatuar olarakbilinirler. Yapılan çalışmalar, Gymnema’nın tip 1 diyabet için etkili birtedavi olduğunu göstermiştir.
Gymnema yapraklarının pankreas üzerindeki etkisi ilkkez 1920’lerin sonunda belgelenmiştir. 2004 yılında yayınlanmış, GeorgetownUniversity Medical Center, Washington DC’deki bilimadamlarının yaptığı birçalışma, Gymnema’nın, normal vücut ağırlığı ve normal kan lipit seviyeleri içinbir destek olduğunu göstermiştir.
İki gruba ayrılan insan gönüllüleri kapsayan önçalışmada, Gymnema sylvestre’nin sağlıklı pankreatik hücre fonksiyonunugeliştirdiği tespit edilmiştir. Çalışmalar aynı zamanda, Gymnema sylvestre’ninglukoz kullanımı için enzim aktivitesini desteklediğini ve glukozunbağırsaklara alımını azaltığını da ortaya koymuştur.
Harvard Medical School’da, diyabetli ya dabozuk glukoz toleransı olan 4.565 hastanın katıldığı, Gymnema sylvestre’nin ve,9 vitamin/mineral takviyesinin de dahil olduğu 36 bitkinin incelendiği 108klinik deneydeki bulgular analiz edilmiş ve araştırmacılar, GymnemaSylvestre’nin çok az bir yan etki ile, geliştirilmiş glukoz kontrolüsağladığını tespit etmişlerdir.
Gymnema Sylvestre ekstresi (günlük 400 mg) kullanılanbir başka çalışmada, 18-20 ay boyunca kan şekerini, glikozile hemoglobin veglikozile plazma proteinini düşürmüş, ve tip 2 diyabet hastalarının klasik ilaçdozajlarının azalmasına neden olmuştur.
Kasım 2010 tarihinde “Phytomedicine” dergisinde yer alan bir çalışma, Gymnema Sylvestre’nin diyabetli laboratuarhayvanlarında beta hücrelerini, Gymnema Sylvestre almayan kontrol grubaoranla yenilediğini ortaya koymuştur.
Son verilen raporlara göre, gimnemik asit formülasyonlarıaynı zamanda obeziteye karşı da yararlı olabilir. Bunu sebebi, gimnemik asitinkandaki glukoz emilimini geciktirme becerisidir. Gimnemik asit moleküllerininatomik düzenlemesi, glukoz molekülleri ile benzerlik gösterir. Bu moleküller,tat alma tomurcukları üzerindeki reseptör bölgelerini doldurarak besindebulunan şeker molekülleri aktivasyonu önler, böylece şeker özlemini engeller.Gymnema yaprak ekstresi; özellikle ‘Gurmarin’ peptiti, dildeki tat almaorganlarının tatlı ve acıyı tatmaları yeteneği ile ilişkilidir. Gimnemik asit,karbonhidratların bağırsaktaki reseptörlere bağlanmasını engeller ve böylece“boş kaloriler” dikkate alınarak, vücudun obezite durumuna geçmesi engellenir.“Diabetes, Obesity and Metabolism” dergisinde yayınlanan bir çalışma, Gymnemasylvestre ekstresinin hidroksisitrik asit ve niasine bağlı kromkombinasyonunun, obez deneklerde kilo kaybına neden olduğunu göstermiştir.
NasılKullanılır?
Çalışmalarda kan şekerini düşürmek amacıyla kullanılangymnema sylvestre dozu, günde 2 kez standartize %25 gimnemik asit taşıyan200-400 mg’dır.

Gurmar
Gymnema sylvestre
Gurmar(Gymnema sylvestre) ayurvediktıpta şeker hastalığının tedavisinde kullanılır.Kan şekeri düzeyini kontroletmenin doğal yollarından biridir.
Çay ve kapsül formundakullanılabilir.Her iki yöntem de etkilidir.
Klinik araştırmalarda gurmarın kanşekeri düzeyini normal seviyelere çektiği görülmüştür.Gurmarın bu etkisiinsülin veya oral yolla hipoglisemik ilaçlar alındığında ortaya çıkan etkiyleaynıdır.
Gurmar bitkisi şeker tadınınalınmsını engeller.Bu yüzden adı hintçe de şeker yok edici anlamına gelen gurmardır.
Obezite,hiperglisemi,anemi,kemikerimesi gibi aşırı şeker tüketiminin neden olduğu rahatsızlıklarda buözelliğiyle yardımcı olur.
Gurmar Hindistanda yetişen birsarmaşık türüdür.Antik çağlarda ayurvedik tedavi uygulayıcıları yapraklarınınçiğnenmesi neticesinde şeker tadının alınmasını engellediğini keşfettiler.
Hindistan’da yapılan bir çalışmagurmarın hem insülin bağımlı hem de insülinden bağımsız diyabet türlerindefaydalı olduğunu gösteriyor.
Klinik deneylerde alınan başarılısonuçlar ve yıllardır elde edilen tedavi başarıları neticesinde gurmarHindistan’da her iki tip şeker hastalığının tedavisinde yaygın olarakkullanılıyor.
Gurmar karbonhidrat metabolizmasınamüdahele ederek değil,dolaylı yoldan insülin salgılanmasını uyararak kanşekerinin düşmesini sağlar.
Gymnemik asit:
Yapılan farmokolojik araştırmalargurmarın vücutta iki yerde etkili olduğunu göstermiştir.Ağız boşluğunda ve incebağırsak yüzeyinde.Gurmarda gymnemik asit adı verilen organik bir kimyasalbulunur.Bu molekül seker moleküllerinin lezzet algaçlarıyla etkileşiminiengeller.
Gurmarın kullanıldığı durumlar:
* Şeker hastalığının tedavisinde.
* Şeker tadının alınmasını engellediğinden,aşırı şeker tüketiminden kaynaklananhastalıklar.
* İnce bağırsakta şeker moleküllerinin emilimini önlediğinden şekerin metaboliketkisini azaltmada
* Yılan sokmalarında gurmar bitkisinin kökünün tozu ısırılan bölgeye uygulanır.
* Ateş düşürmede
* Bez şişlerinde hint yağı ile birlikte haricen uygulanır.
* Kan şekerinin düşürülmesinde
* Kilo kontrolünde
Dikkat insülin veya şeker düşürücübir ialç kullanıyorsanız,etkilerini artırabilir.Hekime danışmadan kullanmayın.

Gurmar(Gymnema sylvestre); orta ve güney Hindistan’ın tropikormanlarında yetişen bir orman sarmaşığıdır. Yaprakları çiğnendiğinde, ağızdabelirli bir süre için şeker tadının alınmasını engeller. Zaten bu yüzden;bitkinin Hintçe ismi olan Gurmar’ın ”0 Şeker, Yok Edici” anlamına gelmesirastlantı değildir. Geleneksel olarak yaklaşık 2000 yıldır Hindistan ve güneyAsya’da Tip1 ve Tip2 diyabet (şeker hastalığı) için doğal bir terapi olarakkullanılan bir bitkidir. Yaprakları yine aynı ülkede bazı mide rahatsızlıkları,kabızlık, ödem ve karaciğer rahatsızlıkları için de kullanılmaktadır. Gurmar,insülin salgısını artırıcı, şeker emilimini ve şekerin yağa dönüşüm sürecini deyavaşlatıcı özellikte bir bitkidir. Günlük beslenmemizde şekerden tamamenkaçınmak hemen hemen imkansızdır. Şeker (glükoz), yediğimiz veya içtiğimizgıdalarda ister açıkça isterse gizli olsun, vücudumuzun ihtiyacından fazlası,karaciğer ve kaslarda direkt olarak, yağ dokusunda ise yağa dönüşerekdepolanacaktır. İşte Gurmar size bu noktada dengeleyici bir yardımdabulunabilir.
Gurmar yaprakları; klorofil, resin, tartarik asit,formik asit, butirik asit, müsilaj, inositol, gimnemik asit (gymnemic acid),alkaloidler, betain ve kolin içerirler. Bitki yapraklarının hipoglisemik (kanşekerini düşürücü) ve kan şekerini dengeleyici etkisi ilk olarak 1920’lerinsonuna doğru yayınlanmıştır. Ancak bu etki çoğu hipoglisemik ilacın aksine, anideğil doğal olarak aşamalı bir etkidir. Bitkiye hipoglisemik etkiyi veren etkenmadde gimnemik asit olup, bitkinin modern kullanımında yapraklarından ekstreedilerek standardize (%25) edilmektedir.
Günümüzde dünyanın pek çok yerinde ham yapraklarıçiğnenerek değil, etken maddesi standart hale getirilmiş kapsüllerikullanılmaktadır. Gimnemik asit moleküllerinin şekli glükoza benzemektedir vebu yüzden tat alma tomurcuklarının üstündeki reseptör yerlerini doldururlar.Böylece şeker molekülleri tarafından tat alma tomurcuklarının hareketegeçirilmesi (aktivasyonu) engellenmiş olur ve şeker ya da tatlı yeme isteğininönüne geçilir.
Benzer şekilde Gimnemik asit molekülleri incebağırsaktaki emici katmanlarda bulunan reseptör yerlerini de doldururlar ve kanşekeri seviyesinde azalma ile sonuçlanan bu süreçte, şeker moleküllerininbağırsaktaki emilimini engellerler. Sağlıklı bir diyet ve egzersiz programıeşliğinde Gurmar bitkisi kilo kontrol planlarınıza da yardımcı olabilir. Ayrıcayüksek karbonhidratlı ve şekerli besinler tüketmeniz durumunda da şekerdengenizin kurulmasına elinden gelen katkıyı yapacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir