Frenk Üzümü

Frenk üzümü yetiştiriciliğinde çok sıcak, kurak ve sisli yerlerin dışındaki bölgeler, iklim özellikleri bakımından büyük zorluklar çıkarmamaktadır. Soğuklara karşı dayanımı diğer üzümsü meyvelere oranla daha fazladır. Yalnız siyah Frenk üzümleri sert kışlara biraz hassastır. İlkbahar don tehlikesinin olduğu bölgelerde Frenk üzümü yetiştiriciliği oldukça risklidir. Üzümsü meyveler içerisinde en erken çiçek açan tür olduğundan, -2 oC veya -3 oC’ye düşen sıcaklıklarda çiçekleri zararlanabilmektedir. Çiçeklenme devresinde uygun olmayan hava şartları silkmeye neden olmaktadır.

Kırmızı Frenk üzümleri dikimden 4 sene, siyah Frenk üzümleri ise 4-5 sene sonra tam verime geçmektedirler. İyi bir bakımla bunların ömürleri 12-15 sene hatta 20 seneye kadar çıkabilmektedir. İlk ürünlerini ise dikimden sonraki 2. veya 3. yıl içerisinde almak mümkündür. Ortalama olarak dekardan 600-1200 kg arasında ürün alınabilmektedir.

Dikim ve Budaması
Çoğunluğu kışın yaprağını döken, bâzıları da her zaman yeşilliğini muhafaza eden bodur çalılardır. Kökleri saçak şeklinde olup, fazla derine inmezler. Dalları zayıftır. Her sene dipten yeni sürgünler meydana getirir. Meyveleri küçük salkımlar hâlindedir. Salkımlar üzerinde tâneler yuvarlak ve çok parlak renklidir. Kabuk yarı saydam olduğundan, tânenin içerisindeki çekirdek fark olunabilir.

Meyveler mayhoş ve tatlıdır. Fren küzümü mahsûlünü dâima genç sürgünler üzerinde verir (budamada bu hususa dikkat etmelidir). Yaprakları el biçimindedir. Frenk üzümü en iyi şekilde mutedil iklimlerde yetişir. Fazla rutûbetli ve fazla kuru toprakları sevmez. İlkbaharda erken uyandıkları için, dikimi sonbaharda yapmak iyi netice verir. Bahçe zirâatinda frenk üzümü, 1,20×1,40 m(en düşük dikim mesafesi)tavsiye edilen siyah frenk üzümünde (Tokat3) 1.70mx220m aralık ve mesâfeyle dikilmelidir. Budanmayan frenk üzümleri iyi mahsul vermezler. bitkiler.gen.tr Onun için yaşlı dalları budanır. Genç sürgünleri yerlerinde bırakarak iyi bir aralama yapmak gerekir. Köklerden süren piçleri kesip atmalı, ortada olanlarından bir veya iki tanesini bırakmalıdır. Bırakılan bu sürgünler fidanı gençleştirir. Bunlardan en makbulü büyük tâneli kırmızı frenk üzümüdür. Bu üzüm çeşidi tesirlidir ve suyu çoktur. Şurup yapmaya elverişlidir. Frenk üzümlerini iyice olgunlaştırdıktan sonra toplamalıdır.

Türkiye’de yetiştigi yerler: Hemen hemen bütün bölgelerde.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir