Armut nasıl yetiştirilir

Dünya Armut üretiminde lider konumundaki ülkeler sırasıyla Türkiye, Çin, Birleşik Devletler, İtalya, ispanya, Almanya, Belçika ve Fransa’dır. Armut yetiştiriciliği neredeyse yurdumuzun tüm bölgelerinde yapılmaktadır. Ağaç sayısına göre ise Ege (%17.7), Marmara (%16.7) ve Ortakuzey (%16.0); üretim bakımından ise Marmara (%20.7) ve Ortakuzey (%15.4) Bölgeleri ilk sırada yer almaktadır.

Ülkemizde En Fazla Armut Yetiştirilen Şehirler Sırasıyla : Bursa Türkiyenin en büyük armut üreticisi şehri konumundadır. Bursa’dan sonra ise Ankara gelmektedir.

İklim İstekleri
Armut ağacı – 25 ila – 30 C dereceye kadar dayanırsa da uzun süren şiddetli soğuklarda, özellikle nemlice olan topraklarda, ağaçlarda sürgün uçları donar. Armut çiçekleri – 2.2, ufak meyveleri –1.1 o C derecede dondan zarar görür. Yükseklik bakımından da, elmaların yetiştiği fazla yüksek yerlerde bulunmaz. Armutlar genel olarak 7 o C nin altında 1000 – 2300 saat soğuklamaya ihtiyaç gösterirler. Bu türü bir çok çeşitlerinde en yüksek kaliteli, meyveler yazları sıcak ve kurak yerlerde olur. Armudun elmaya göre daha fazla bir ortalama sıcaklık istediği görülür. Armut yetiştiriciliği, bu yüzden Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde, elmaya göre daha ekonomik olarak yetiştirilir

Toprak İstekleri
Armut toprak bakımından fazla seçici değildir. Bununla beraber, toprak ne kadar derin, geçirgen, sıcak ve besin maddelerince zengin olursa ağaçların gelişmeleri de o kadar iyi ve verimleri o nispette yüksek olur.

Armut yetiştiriciliğinde, bol verim ve yüksek kaliteli meyveler elde edebilmek için en iyi topraklar derin, sıcak, iyi drene edilmiş tınlı topraklar olmalıdır. Armut yetiştiriciliği için, 46 – 63 cm derinliklerdeki bir toprak profili yeterli olmakla birlikte, biraz daha az derin topraklarda alt tabakanın kök gelişimine müsaade etmesi gerekir ki böylece kökler alt kısımlardan nem sağlayabilsinler. Armut yetiştiriciliğinde bahçe kurarken en sakınılması gereken topraklar yüzlek kireçli topraklar, kuvvetli alkali topraklar veya alt toprak tabakalarına doğru yüksek oranda kireçli su bulunduran topraklardır ki böyle yerlerde ayva üzerine aşılı armutlar, demir noksanlığından büyük zarar görürler.

Armutlar, topraktaki organik madde miktarının oldukça yüksek olmasını severler. Bu bakımdan zayıf toprakları çiftlik gübresiyle takviye etmek gerekir.

Anaçlar

Armut Çöğürü: Tohumla üretilir. İyi köklenen ve toprakta tutuma kabiliyeti iyi olan bir anaçtır. Üzerine aşılanan fidanlardan büyük ağaçlar elde edilir. Derin geçirgen topraklara uygundur.

Ahlat: Kurak iklim şartlara iyi uyan, derin köklü bir bitkidir. Kültür çeşitleriyle uyuşması iyi değildir.

Alıç: Bol kök teşkil eder. Kurak şartlara uyar. Kültür çeşitleriyle iyi uyuşmaz.

Ayva: Ayva anacı neme toleranslıdır. Fazla kireçten hoşlanmaz, pamuklu bite ve nematoda dayanıklıdır. Bodur ağaç elde etmek için armutlar ayva üzerine aşılanır. az derin topraklara dikilebilirler. Ayva üzerine meyve kalitesi yüksek olur. Daha erken meyveye yatar. Ayva ile birçok armut çeşidinin aşı uyuşmazlığı vardır.

Bahçe Tesisi
Seçilmiş olan bahçe yeri; Armut ağacının tüm isteklerini karşılayacak ekoloji ve iyi bir toprak hazırlığı yapılmış olmalıdır. Fidan çukurları iyi toprak hazırlığı yapılmamış yerlerde daha geniş açılmalıdır. Arazi önceden sürülmeli, tırmık çekilerek tesviye edilmeli ve fidan çukurları önceden açılması faydalı olacaktır. Fidanlar ismine doğru, bol saçak köklü, kökleri zedelenmemiş ve sağlıklı olmalıdır. Dikim kışı sert geçen yerlerde Şubat-Mart aylarında, Kışları ılıman olan yerlerde örneğin (Karadeniz) bölgesinde ağaçlarda yaprak dökümünden sonra sonbaharda yapılabilir. Dikim yapılan çeşitlerde mutlaka birbirini tozlayan ve ticari değeri olan tozlayıcı çeşitlerden oluşan en az 3-4 çeşitten bahçe tesis edilmesi gerekir.

Dikim Mesafeleri
Armut çöğürü üzerine aşılı çeşitlerde dikim mesafesi 5X7m, Ayva üzerine aşılı çeşitlerde 3X5m Bazı ülkelerde ise (0,6-0,8 X4m ) arlıklarla bahçe tesisi yapılmaktadır. Armut bahçelerinde toprak işlemekten su kaybını azaltmak ve erozyonu önlemek olmalıdır.

Su ve rüzgar erozyonu olan yerlerde daimi veya geçici toprak işleme uygulanır. Kışın örtülü toprak işlemede baklagiller ekilerek çiçeklenme döneminde sürülerek toprağa karıştırılabilir. Kışlık örtü bitkisi olarak buğday, çavdar, kışlık fiğ, kırmızı tırfıl, yonca kullanılabilir.

Gübreleme
Gübreleme dikimden önce dekara 4-5 ton ahır gübresi verilir. Bu işlem 3-4 yılda bir tekrarlanır.

Ayrıca makro ve mikro besin elementlerinin tespiti için her yıl toprak analizleri, 3 yılda bir yaprak analizleri yapılmalıdır. Kullanılacak gübre cinsi ve miktarlar bu analizlerin sonuçlarına göre yapılmalıdır.

Budama
Armutlarda budama dikimden önce kök budaması ve tepe vurulması ile başlar. Armutlarda fidanlara verilecek şekil kurulacak bahçenin yeri, yöneyi, toprak tipi, çeşidin meyve özelliği ve iriliğine bağlı olarak belirlenir. Armutlarda doruk dallı, değişik doruk dallı, palmet, kordon (duvar sistemi) şekillerinden biri terbiye sistemi olarak kullanılabilir.

Seyreltme
Armutlarda bazı çeşitlerde daha iri ve kaliteli ürün almak için özellikle Deveci Armudun da %70-80 meyve seyreltmesi yapılır. Genel olarak ağacın tümünde çok fazla meyve varsa salkımların her birinde 1-2 meyve kalacak şekilde seyreltme yapılır. Bir diğer ölçüde 20-30 yaprağa bir meyve düşecek şekilde seyreltme yapılır.

Sulama
Mayıstan eylül sonlarına kadar yapılır. Sulama aralığı bitkinin isteğine, toprak yapısına, anacın zayıf veya kuvvetli olmasına, yağış ve sıcaklığa bağlı olarak 10-20 gün ile 5-7 gün arası değişiklik gösterir

Çeşitler
Armutlar kısmen kendine verimli veya tamamen kısır olduğu için birbirini dölleyen en az 3-4 çeşitle bahçe kurumalıdır. Tozlanma olayı arılarla olduğu için armut bahçelerinde arı kovanı bulundurulmalıdır. bitkiler.gen.tr Ülkemizde ticari değeri olan bazı çeşitlerin hasat tarihlerine göre erkenden geçe doğru şu şekilde sıralanır.

June Beauty : Hasat haziran sonlarında hasat edilir.

Akça: Temmuzun ilk haftası

Mustafabey: Temmuzun 2. haftası

B.PMorettini : Temmuzun 3. haftasında hasat edilir.

Coscia: Temmuz sonu,

Santamaria: Ağustos başı

Starkrimson: Ağustosun 2. haftası

Williams: Ağustos ayının 3.haftasında hasat edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir