Bitki Besin Elementleri

Bugüne kadar yapılan araştırma ve bitki analizleri sonucunda, bitki bünyesinde 60
element bulunmuş ancak bunlardan 16 tanesinin bitkiye mutlak gerekli olduğu tesbit
edilmiştir. Bu elementlerden herhangi birinin yokluğunda bitkide biyolojik yapı oluşumu ve
bitkinin gelişimi sekteye uğramaktadır.
Bitkiler mutlak ihtiyaç duyduğu besin elementlerinden C,H,O’ ni havadan ve sudan,
diğer besin elementlerini topraktan temin etmektedirler. Topraktan alınan besin elementleri
iki gruba ayrılmaktadır.
1- Makro elementler: N, P, K, Ca, Mg, S
2- Mikro elementler: Na, Fe, Co, Si, Cu, Mn, Zn, B, Cl
Bir bitkinin büyüyebilmesi için öncelikle; Güneş, karbondioksit ve su gereklidir.
Bitkinin büyümesini asıl sağlayan karbon, oksijen ve hidrojendir. Bunların kaynağı da su ve
karbondioksittir. Mineral olmayan besin maddeleri olarak bilinen karbon, oksijen ve hidrojen,
su ve karbondioksit şeklinde birleşerek büyümenin %98’ini sağlarlar. %2’lik kısım ise
mineral besin maddelerince karşılanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir