Bitkilerin sınıflandırılması nasıl olur?

Damarsız bitkiler: Bu bitkilerde iletim demetleri olmaz. Üremede ve gelişmede çiçek ve tohum oluşturmazlar. Bu bitkiler karasal ortama uyum sağlayamadığı için nemli bölgelerde yaşar. Bitkilerin kök, gövde ve iletim demetleri olmaz. İhtiyaçları olan suyu nemli ortamdan direkt olarak diffüzyon yoluyla alırlar. Tohum oluşturmazlar. Üremeleri eşeyli ve eşeysiz şekilde olabilir. Eşeysiz üreme sporla olur.

Damarlı bitkiler: Bu bitkiler kendi arasında damarlı sporlu bitkilerle damarlı tohumlu bitkiler olarak iki sınıfa ayrılır. Bitkilerin önemli bir bölümü karada yaşar. Bunlarda iletim demeti olur. İletim demetleri odun borusu (Ksilem) ile soymuk borusu (Floem) yapılarından oluşur. Odun borusundan su ve suyun içinde çözünen bazı inorganik maddeler taşınmaktadır. Soymuk borusunda ise, bitkinin yapraklarında üretilmiş olan fotosentez ürünleriyle diğer organik maddeler taşınır.

A) Damarlı sporlu bitkiler: Bu bitkilerin tohum oluşturma özelliği olmaz. Ancak iletim demetleri vardır. Bitkilerin çoğalması tohum yerine sporla olur. Bu sınıftaki bitkilerden en fazla bilineni eğrelti otlarıdır. Bunlar daha çok nemli olan bölgelerde, bataklıklarda ve ormanların olduğu alanlarda yetişirler.

B) Damarlı tohumlu bitkiler: Bu bitkilerin tohum oluşturma yeteneği olur. Aynı zamanda iletim demeti bulundururlar. Oluşan tohumların özelliğine göre bu bitkilerde kendi aralarında sınıflandırılır. Bitkilerin sınıflandırılması açık tohumlular ve kapalı tohumlular olarak iki şekildedir.
Bitkilerin Sınıflandırılması

Açık tohumlular: Bu bitkilerin tohum taslakları, meyvenin yaprakları tarafından örtülmeden açık olarak tohum oluştururlar. Yani bitkilerin tohumları aynı kozalaklara benzer. Bitkiler yapraklarını dökmez ve çok yıllıktır. Gerçek çiçekleri yoktur ve genellikle rüzgarla birlikte tozlaşır. Yaprakları genellikle iğnemsi olur. Bu gruba çam ağaçları verilebilecek en güzel örnektir. Endospermleri ise, haploit (n) kromozomlu olur.

Kapalı tohumlular: Bitkilerdeki tohum taslağı meyvenin yapraklarıyla çevrili olan odacık içindedir. Bu nedenle tohumun oluşması kapalı şekilde meydana gelir. Endospermleri ise, triploit (3n) kromozomlu olur. Bu bitkiler açık tohumlulara göre daha gelişkin olurlar. Kapalı tohumlu bitkilerde aralarında iki şekilde sınıflandırılır. Bunlar ise;

Tek çenekliler: Bu bitkilerin embriyolarında tek bir tane çenek olur. Bu tür bitkiler genellikle tek yıllık otsu türlerden olur. Kökleri saçak kök, yaprakları paralel damarlı olur. Bitkilerin kambiyumu olmaz. Bu bitkilere soğanlı bitkiler, tahıllar, zencefil, muz ağacı, ananas, palmiye, orkide, şeker kamışı, papirüs gibi örnekler verilebilir.

Çift çenekliler: Bu bitkilerin embriyolarında iki tane çenek bulunur. Bunlar çok yıllık ve tek yıllık olabilir. Çok yıllık olan bitkilerde kambiyum olur. Bu yüzden bitkilerde enine kalınlaşma olur. İletim demetleri de düzenli olur. Kökleri kazık kök, yaprakları da ağsı damarlı şekildedir. Bitkilerin çoğunluğu çift çeneklidir. Bitkiler arasında en gelişmiş olanları da çift çenekli olan bitkilerdir.

Bitkiler yaptıkları fotosentez nedeniyle doğadaki diğer canlılara hem oksijen, hem de besin kaynağı olurlar. Bitkilerin bir yılda kullandığı su miktarıyla atmosfere bıraktıkları oksijen miktarı kıyaslandığında, oksijen oranı sudan 2 kat daha fazladır. Bitkiler ayrıca çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yaparlar. İnorganik besin döngüsünün devamını ve doğal ısının dengede tutulmasını sağlarlar. Bu nedenle bitkilerin yaşamdaki rolü çok fazladır. Bitkilerin sınıflandırılması özelliklerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir